Beëdigde vertalingen en apostilles

Als beëdigd vertaler en tolk ingeschreven in het wettelijk register beŽdigde tolken en vertalers Rbtv (nr. 1305) ben ik bevoegd documenten - bv. uittreksels uit het Handelsregister, testamenten of verklaringen van erfrecht, gerechtelijke stukken, vonnissen, diploma'sĖ te beŽdigen. Ze worden dan op gewaarmerkt papier afgedrukt en met een stempel en een verklaring voorzien.

Daarmee verklaar ik dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst, waarna de vertaling aan de brontekst of aan een goede of gewaarmerkte kopie daarvan wordt gehecht.

Desgewenst kan ik bij de rechtbank Groningen ook voor een eventueel noodzakelijke apostille zorgen.

Communicatiebureau Groningen